Josva 24:9

Josva 24:9 NB

Da sto Balak, Sippors sønn, Moabs konge, opp og kjempet mot Israel. Han sendte bud etter Bileam, Beors sønn, for at han skulle forbanne dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del