Josva 24:30

Josva 24:30 NB

Og de gravla ham på hans arvedels grunn i Timnat-Serah, som ligger i Efra’im-fjellene, nord for Ga’asj-fjellet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del