Josva 21:9

Josva 21:9 NB

Av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme avga de disse byene som nå skal nevnes
NB: Norsk Bibel 88/07
Del