Josva 21:43

Josva 21:43 NB

Slik ga Herren Israel hele det landet han med ed hadde lovt å gi deres fedre. Og de inntok det og bosatte seg der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del