Josva 21:33

Josva 21:33 NB

Gersjonittenes byer etter deres ætter utgjorde i alt tretten byer med tilhørende beitemarker.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del