Josva 21:32

Josva 21:32 NB

Av Naftalis stamme: Kedesj i Galilea, som var tilfluktsby for drapsmenn, med tilhørende beitemarker, og Hammot-Dor med beitemarker, og Kartan med beitemarker - tre byer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del