Josva 21:27

Josva 21:27 NB

Gersjons barn av levittenes ætter fikk av den halve Manasses stamme Golan i Basan, som var tilfluktsby for drapsmenn, med tilhørende beitemarker, og Be’esjtera med beitemarker - to byer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del