Josva 17:9

Josva 17:9 NB

Så gikk grensen ned til Kana-bekken, sør for bekken. Men byene der tilfalt Efra’im, enda de lå mellom Manasses byer. Derfra gikk Manasses grense nord for bekken og endte ute ved havet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del