Josva 17:17

Josva 17:17 NB

Da sa Josva til Josefs hus, til Efra’im og Manasse: Du er et stort folk og har stor styrke. Du skal ikke ha bare én lodd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del