Josva 12:8

Josva 12:8 NB

i fjellbygdene og i lavlandet og i ødemarken og i liene og i ørkenen og i sydlandet, hetittenes land og amorittenes og kana’aneernes, perisittenes, hevittenes og jebusittenes land.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del