Josva 1:18

Josva 1:18 NB

Hver den som setter seg imot din befaling og ikke lyder dine ord i alt det du befaler ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del