Josva 1:14

Josva 1:14 NB

Deres koner og barn og buskapen deres skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere øst for Jordan. Men selv skal dere, så mange av dere som er våpenføre menn, dra fullt rustet fram foran deres brødre og hjelpe dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del