Josva 1:11

Josva 1:11 NB

Gå gjennom leiren og si til folket: Gjør i stand reisekost! For om tre dager skal dere gå over Jordan her, for å gå og innta det landet som Herren deres Gud har gitt dere til eiendom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del