Joel 3:6

Joel 3:6 NB

For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap
NB: Norsk Bibel 88/07
Del