Joel 3:14

Joel 3:14 NB

Rop dette ut blant hedningefolkene: Rust dere til en hellig krig! Kall på krigsheltene! La alle stridsmenn stige fram og dra ut!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del