Job 9:35

Job 9:35 NB

Da skulle jeg tale uten å frykte for ham. Men slik er det ikke med meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del