Job 9:31

Job 9:31 NB

likevel skulle du dyppe meg i en grøft, så mine egne klær ville få avsky for meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del