Job 9:16

Job 9:16 NB

Om jeg ropte, og han svarte meg, kunne jeg ikke tro at han hadde hørt min røst
NB: Norsk Bibel 88/07
Del