Job 42:12

Job 42:12 NB

Og Herren velsignet Jobs siste dager mer enn hans første. Han fikk fjorten tusen sauer og seks tusen kameler og tusen par okser og tusen esler.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del