Job 39:16

Job 39:16 NB

Strutsen flakser lystig med vingene, men viser dens vinger og fjær morskjærlighet?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del