Job 39:12

Job 39:12 NB

Har villoksen lyst til å tjene deg? Vil den bli natten over ved din krybbe?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del