Job 39:11

Job 39:11 NB

Det speider etter beite i fjellene og leter opp hvert grønt strå.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del