Job 23:7

Job 23:7 NB

Da skulle en rettskaffen mann gå i rette med ham, og min dommer ville slippe meg fri for all tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del