Job 20:6

Job 20:6 NB

Om hans hovmod stiger mot himmelen, og om hans hode når til skyen
NB: Norsk Bibel 88/07
Del