Job 20:10

Job 20:10 NB

Hans barn må søke hjelp fra fattigfolk, og hans hender må gi hans gods tilbake.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del