Job 14:1

Job 14:1 NB

Et menneske, født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del