Job 11:15

Job 11:15 NB

ja, da skal du, fri for lyte, oppløfte ditt ansikt og stå fast og ikke frykte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del