Johannes 14

14
Jesus trøster disiplene
1La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! #v.27. 12:44. 2I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. #Luk 16:9. 2Kor 5:1. Heb 6:19,20. 3Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. #14:18. 17:24. 1Tess 4:17. 4Og dit jeg går, vet dere veien. 5Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien? 6Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. #1:4,14. 10:9. 11:25. Jes 35:8. Heb 10:20.
Jesus og Faderen er ett
7Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. #8:19. 12:45. 8Filip sier til ham: Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss! #2Mos 33:18. 9Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? #v.18. 12:45. Kol 1:15. 10Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger. #v.20. 5:19. 7:16. 8:28,38. 10:38. 17:21. 11Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. #5:36. 10:25,38. 12Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. 13Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. #15:7,16. 16:23,24. Matt 7:7. 1Joh 3:22. 14Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!
En annen talsmann
15Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. #1Joh 5:3.
16Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, #v.26. 15:26. 16:7. Klag 1:16. Luk 24:49. Apg 2:1 ff. Rom 8:26. 17sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. #7:39. 15:26. Apg 5:32. 1Kor 2:14. 18Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. #v.3. 16:22. 20:19 ff. 19Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. #6:57. 7:33. 16:16. 20På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere. 21Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. 22Judas, ikke Iskariot, sier til ham: Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? 23Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. #v.15,21. 15:10.#1Kor 3:16. 6:19. 1Joh 5:3. 2Joh 6. Åp 3:20. 24Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. #v.10. 7:16 ff. 25Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. 26Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. #v.16. 15:26. 16:7. Apg 2:33. 1Joh 2:20,27. 27Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! #v.1. 16:33. Rom 5:1. Ef 2:14. Fil 4:7. Kol 3:15. 28Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg. #v.2,3,12,18. 10:29. 13:1. 16:28. 29Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. #13:19. 30Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. #12:31. 16:11. 31Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen og gjør slik som Faderen har befalt meg - stå opp, la oss gå herfra! #10:18. Matt 26:46.

Markert nå:

Johannes 14: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring