Jeremia 46:27

Jeremia 46:27 NB

Men frykt ikke, du min tjener Jakob! Vær ikke redd, Israel! For se, jeg frelser deg fra det fjerne landet og din ætt fra landet hvor de er i fangenskap. Jakob skal vende tilbake og ha ro og være trygg, og ingen skal forferde ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del