Jeremia 45:1

Jeremia 45:1 NB

Dette er det ordet profeten Jeremia talte til Baruk, Nerijas sønn, da han etter Jeremias diktat skrev disse ordene i en bok, i Judas konge Jojakims, Josjias sønns fjerde år
NB: Norsk Bibel 88/07
Del