Jeremia 23:34

Jeremia 23:34 NB

Den profeten og den presten og den av folket som sier: “Herrens byrde”, - den mannen og hans hus vil jeg hjemsøke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del