Jeremia 23:25

Jeremia 23:25 NB

Jeg har hørt hva de har sagt, de profetene som profeterer løgn i mitt navn og sier: Jeg har drømt! Jeg har drømt!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del