Jeremia 23:21

Jeremia 23:21 NB

Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del