Jeremia 19:6

Jeremia 19:6 NB

Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke lenger skal kalle dette stedet Tofet eller Hinnoms sønns dal, men Drapsdalen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del