Jeremia 17:5

Jeremia 17:5 NB

Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, som vender sitt hjerte fra Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del