Jeremia 15:4

Jeremia 15:4 NB

Jeg vil gjøre dem til skremsel for alle jordens riker på grunn av det som Judas konge Manasse, Hiskias sønn, gjorde i Jerusalem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del