Dommerne 5:4

Dommerne 5:4 NB

Herre, da du gikk ut fra Se’ir, da du skred fram fra Edoms mark, da skalv jorden, himlene dryppet, skyene dryppet av vann.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del