Dommerne 5:28

Dommerne 5:28 NB

Gjennom vinduet speider hun og roper, Siseras mor - ut gjennom gitteret: Hvorfor venter hans vogn med å komme? Hvor blir det av hans traveres hovslag?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del