Dommerne 5:26

Dommerne 5:26 NB

Hun rekker ut sin hånd etter teltpluggen, sin høyre hånd etter arbeidsmannens hammer. Hun slår Sisera med hammeren, knuser hans hode, slår i stykker og gjennomborer hans tinning.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del