Dommerne 18:4

Dommerne 18:4 NB

Han sa: Slik og slik har Mika gjort for meg. Han har leid meg til å være prest for seg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del