Dommerne 18:30

Dommerne 18:30 NB

Der satte Dans barn opp det utskårne bildet. Og Jonatan, sønn av Gersjom, Moses’ sønn, og etterkommerne hans var prester for danittenes stamme helt til den dagen da landets innbyggere ble bortført.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del