Dommerne 18:26

Dommerne 18:26 NB

Så dro Dans barn sin vei. Og da Mika så at de var sterkere enn han, snudde han og vendte tilbake til sitt hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del