Dommerne 18:20

Dommerne 18:20 NB

Da ble presten vel til mote. Han tok efoden og husgudene og det utskårne bildet og ga seg i lag med folkene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del