Dommerne 18:16

Dommerne 18:16 NB

Men de seks hundre fullt væpnede mennene av Dans stamme sto ved inngangen til porten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del