Dommerne 14:1

Dommerne 14:1 NB

En gang da Samson gikk ned til Timnata, så han en kvinne der, en av filistrenes døtre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 14:1