Dommerne 13:25

Dommerne 13:25 NB

Herrens Ånd begynte å drive ham mens han var i Dans leir mellom Sora og Esjtaol.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 13:25