Dommerne 13:21

Dommerne 13:21 NB

Siden viste ikke Herrens engel seg mer for Manoah og hans kone. Da forsto Manoah at det var Herrens engel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 13:21