Jesaja 9:21

Jesaja 9:21 NB

Manasse eter Efra’im og Efra’im eter Manasse. Begge til sammen er de mot Juda. Men med alt dette vender Herrens vrede ikke tilbake, ennå er hans hånd rakt ut.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del