Jesaja 65:20

Jesaja 65:20 NB

Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del