Jesaja 63

63
Herren straffet Edom
1Hvem er han som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, så prektig i sin kledning der han skrider fram i sin store kraft? - Det er jeg, jeg som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. #34:6. 2Hvorfor er din kledning så rød, lik klærne til han som tråkker vinpressen? #Åp 19:13,15. 3Pressekaret har jeg tråkket, jeg alene, og av folkene var det ingen med meg. Så tråkket jeg på dem i min vrede og trampet dem i stykker i min harme. Da sprutet deres blod på mine klær, og hele min kledning fikk jeg tilsølt. #Klag 1:13. Mika 7:10. 4For hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløsningsår var kommet. #13:9. 34:8. 35:4. 61:2. Jer 51:16. 5Jeg så meg om, men det var ingen som hjalp. Jeg undret meg, men det var ingen som støttet meg. Da hjalp min arm meg, og min harme støttet meg. #59:16. 6Jeg tråkket ned folkeslag i min vrede og gjorde dem drukne i min harme. Jeg lot deres blod renne ned på jorden. #19:14. 24:20. Jer 48:26.
Israel bekjenner sine synder
7Herrens miskunn vil jeg forkynne, de gjerninger som vi priser ham for, etter alt det Herren har gjort mot oss - hans store godhet mot Israels hus, som han viste dem etter sin barmhjertighet og etter sin store miskunn. #Sal 77:12 ff. 103:2 ff. 105:5 ff. Jer 31:3. 8Han sa: Ja, de er mitt folk, de er barn som ikke vil svike. Og han ble en frelser for dem. 9I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem. I sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager. #46:4. 2Mos 14:19. 23:20,23. 32:34. 5Mos 32:10.
10Men de, de var gjenstridige og gjorde hans Hellige Ånd sorg. Da skiftet han sinn og ble deres fiende, han selv stred mot dem. #Sal 78:40. 106:33. Apg 7:51. Ef 4:30. 11Da tenkte hans folk på de gamle dager, på Moses: Hvor er han som førte dem opp fra havet med ham som var hyrde for hjorden? Hvor er han som ga sin Hellige Ånd midt iblant dem, #51:9,10. 2Mos 14:29. 4Mos 11:25. Sal 77:21. 12han som lot sin herlige arm gå fram ved Moses’ høyre side, som kløvde vannene for deres åsyn for å gjøre seg et evig navn, 13han som førte dem gjennom dypene som en hest gjennom ørkenen, så de ikke snublet? 14Likesom feet går ned i dalen, førte Herrens Ånd dem til hvile. Slik ledet du ditt folk for å skape deg et herlig navn.
Israel ber om befrielse fra undertrykkelse
15Sku ned fra himmelen, se ut fra din hellige og herlige bolig! Hvor er din nidkjærhet og ditt velde? Ditt hjertes medynk og din miskunn holder seg tilbake fra meg. #5Mos 26:15. Sal 80:15. 16Du er vår far. Abraham vet jo ikke om oss, og Israel kjenner oss ikke. Du, Herre, er vår far, vår gjenløser fra eldgammel tid er ditt navn. #54:8. 59:20. 64:7. Sal 78:35. Ord 23:11.# 17Hvorfor lar du oss fare vill fra dine veier, Herre? Hvorfor forherder du vårt hjerte, så vi ikke frykter deg? Vend om for dine tjeneres skyld, for de stammenes skyld som er din arv! 18En liten stund har ditt hellige folk hatt landet i eie. Våre motstandere har tråkket ned din helligdom. #Sal 74:3 ff. 79:1 ff. 19Vi er blitt som de du aldri har hersket over, som de ditt navn ikke har vært nevnt over.

Markert nå:

Jesaja 63: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring